Daday Tarihi

Daday’ın bir yerleşim yeri olarak seçilmesi MÖ 5.000 yıllarında Kastamonu ile aynı yıllarda olmuştur. İlk defa yerleşenler Gasgaslar diye yazılı belgelere geçen Kaşka Türkleridir. Daha sonra Etiler, Paflagonyalılar, Kimmerler, Lidyalılar, Persler (MÖ4.yy’da), Yunanlılar, Rumlar, Romalılar, Araplar, Danişmentler, Selçuklular, Çoban Oğulları, Candaroğulları ve Osmanlılar bu toprakları yerleşim yeri olarak seçmişlerdir. Uzun yıllar Türk, Bizans mücadelesine sahne olduktan sonra Türklerin buraya yerleşmesi 1214 yılında olmuştur. Selçuklu sultanları tarafından ikta olarak verilen Kastamonu ve yöresinin sahipleri Bizanslılara karşı daimi mücadelede bulunan Türklerin idarecileri olan Çoban ailesidir. Bu aile Oğuzların Bozoklar kolunun Kayı soyundan gelmektedir. Kayı topluluğu da Selçuklu döneminde Kastamonu – Ankara arasında yerleştirilen otuz bin çadırlık Türkmen grubuna dahildir. Bu aileden bildiğimiz, Beylerbeyi unvanı ile anılan Emir Hüsamettin Çoban Bey, Eflani – Daday ile Kastamonu arasında yerleşmiştir.

1291 yılında beylik topraklarının Şemsettin Yaman Candar tarafından alınması ile Çobanoğulları Beyliği son bulmuş, Candaroğulları Beyliği başlamıştır.

Daday’ın Candaroğulları zamanında Ankara ile Kastamonu arasında yer alan 25 büyük yerleşim yerinden biri olduğunu tarihi kaynaklardan anlıyoruz. Fatih Sultan Mehmet’in 1460 yılında Candaroğulları beyliğini ortadan kaldırmasından sonra Osmanlı devletine katılmıştır.

Daday’ın 1869 yılında yayınlanan Kastamonu Salnamesine göre Kastamonu Sancağının ilçesi olduğu bilinmektedir.

Daday Etli ekmek isminde mahalli bir yiyecek ile çevre ilçe ve illerde büyük üne sahiptir. İlçeye sırf bu lezzeti tatmaya çok sayıda ziyaretçi gelmektedir.

Yıl                              Daday Nüfusu                                    Erkek Nüfusu                                         Kadın Nüfusu         
2018                8.749               4.282                       4.467
2017                8.509                4.180                       4.329
2016                8.628                4.234                       4.394
2015                8.883                4.325                        4.558
2014                9.186                4.502                        4.684
2013                9.896               4.843                       5.053
2012               9.252               4.486                       4.766
2011               9.481               4.593                       4.888
2010               9.738               4.699                       5.039
2009               9.911               4.800                       5.111
2008                 10.240               4.971                        5.269
2007                 10.160               4.955                        5.205

 Bu nüfus, 4.282 erkek ve 4.467 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %48,94 erkek, %51,06 kadındır. 

Yıl                             İlçe                                                 Mahalle Adı                                      Mahalle Nüfusu                   
2018DadayMerkez Mah.2.337
2018DadayBey Mah.350
2018DadayKelebek Mah.223
2018DadayKalem Mah.128

Kaynak: Daday Kaymakamlığı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.